Kontakt

Dane kontaktowe

Ultro Spółka z o.o.
ul. Henryka Pobożnego 5 lok. 309
70-900 Szczecin

Dane rejestrowe

NIP 9552335625, REGON 321223556, KRS 0000432059, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50 400 zł, opłacony w całości.